Project information
Agilní metody ve výuce projektového řízení (AMEPRO)

Project Identification
MUNI/FR/1030/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předměty o projektovém řízení na ESF představují tuto problematiku z pohledu základního přístupu k projektovému řízení, tzv. waterfall. Dnešní rychlý vývoj a zvyšující se důležitost IT a technologií však vyžadují více flexibilní, tzv. agilní přístupy, z nichž nejrozšířenější je SCRUM. Právě jejich znalost je klíčovým požadavkem trhu práce. Cílem navrženého projektu je zvýšení kvalifikace lektorů v této oblasti (vč. certifikace) a následné začlenění praktického využití agilních metod do výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info