Project information

Internacionalizace v interní komunikaci Masarykovy univerzity

Project Identification
ROZV/16/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Cílem projektu je vytvořit anglickou verzi interních komunikačních kanálů, a to především anglické verze newsletteru pro zaměstnance a anglické verze portálu Masarykovy univerzity pro zaměstnance. Dále je třeba vytvořit funkční skupiny v interní sociální síti Yammer a zajistit školení a motivaci cílové skupiny k užívání tohoto nástroje. Zároveň dojde k rozvoji anglického obsahu na online.muni.cz (em.muni.cz) a k přípravě nového obsahu pro tamější sekci newcommers - tento obsah bude mimo jiné zahraničním čtenářům zprostředkován pomocí cíleného anglického newsletteru. Projekt si klade za cíl také rozšíření funkcionalit Portálu pro zaměstnance.