Project information

Činnost kanceláře International Support Office (ISO)

Project Identification
ROZV/18/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Kancelář podpory pro zahraniční zaměstnance (dále ISO) si během své krátké existence od r. 2017 vybudovala velmi dobré renomé mezi cizinci a díky výborné spolupráci zejména se zahraničními a HR odděleními si získala pevné místo v organizační struktuře MU.
Internacionalizace univerzity je i nadále vnímána jako jedna z prioritních oblastí rozvoje MU a průběžné poskytování podpory nejen přijíždějícím, ale i stávajícím zahraničním zaměstnanců příp. jejich rodinným příslušníkům se jeví jako nedílná součást balíčku služeb, které univerzita svým zaměstnancům nabízí.
Činnost ISO významně přispívá k Employer brand Masarykovy univerzity jako zaměstnavatele schopného kvalitně zajistit působení zahraničních odborníků. MU je i nadále jedinou univerzitou v ČR, která takto komplexní podporu cizincům nabízí v rámci vlastní činnosti bez nutnosti spolupráce s externími komerčními subjekty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info