Informace o projektu

Informace o projektu
Činnost kanceláře International Support Office (ISO)

Kód projektu
ROZV/18/2019
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Kancelář podpory pro zahraniční zaměstnance (dále ISO) si během své krátké existence od r. 2017 vybudovala velmi dobré renomé mezi cizinci a díky výborné spolupráci zejména se zahraničními a HR odděleními si získala pevné místo v organizační struktuře MU.
Internacionalizace univerzity je i nadále vnímána jako jedna z prioritních oblastí rozvoje MU a průběžné poskytování podpory nejen přijíždějícím, ale i stávajícím zahraničním zaměstnanců příp. jejich rodinným příslušníkům se jeví jako nedílná součást balíčku služeb, které univerzita svým zaměstnancům nabízí.
Činnost ISO významně přispívá k Employer brand Masarykovy univerzity jako zaměstnavatele schopného kvalitně zajistit působení zahraničních odborníků. MU je i nadále jedinou univerzitou v ČR, která takto komplexní podporu cizincům nabízí v rámci vlastní činnosti bez nutnosti spolupráce s externími komerčními subjekty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info