Project information

Správní trestání na úseku životního prostředí (STÚŽP)

Project Identification
MUNI/A/1520/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je analýza rozsáhlé judikatury českých správních soudů, která umožní nalezení kritérií, podle kterých by měly správní orgány postupovat při stanovení sankcí podle zvláštních právních předpisů (zákon o vodách, o ochraně ovzduší, o ochraně zemědělského půdního fondu,...) vztahujícíh se k právu životního prostředí.

Výstupy projektu by měly především najít vodítko k řešení nejednotnosti při udělování pokut v oblasti práva životního prostředí, sjednotit jej a zohlednit při tom také osobu pachatele.

Výsledky projektu publikované v českých i zahraničních odborných časopisech budou přínosné pro správní orgány, které udělují pokuty v oblasti práva životního prostředí. V současné době totiž chybí jak právní úprava této problematiky, tak jakékoli interní instrukce, které by stanovovaly, jak pokuty v této oblasti udělovat.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info