Informace o projektu

Správní trestání na úseku životního prostředí (STÚŽP)

Kód projektu
MUNI/A/1520/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je analýza rozsáhlé judikatury českých správních soudů, která umožní nalezení kritérií, podle kterých by měly správní orgány postupovat při stanovení sankcí podle zvláštních právních předpisů (zákon o vodách, o ochraně ovzduší, o ochraně zemědělského půdního fondu,...) vztahujícíh se k právu životního prostředí.

Výstupy projektu by měly především najít vodítko k řešení nejednotnosti při udělování pokut v oblasti práva životního prostředí, sjednotit jej a zohlednit při tom také osobu pachatele.

Výsledky projektu publikované v českých i zahraničních odborných časopisech budou přínosné pro správní orgány, které udělují pokuty v oblasti práva životního prostředí. V současné době totiž chybí jak právní úprava této problematiky, tak jakékoli interní instrukce, které by stanovovaly, jak pokuty v této oblasti udělovat.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info