Project information
Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací III (SysVazKorp3)

Project Identification
MUNI/A/0966/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projektový záměr navazuje na sérii realizovaných projektů (Vlivy a zájmy v korporaci I. a II., resp. Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací I. a II.), které byly v oblasti práva obchodních korporací úspěšně zpracovány v minulých letech. První dvojice projektů se zaměřovala na vnitřní mechanismy správy kapitálových obchodních společností (především úzkou materii týkající se corporate governance). Druhá dvojice projektů rozšířila okruh otázek na materii „vnější“ regulace práva obchodních korporací. Předkládaný projektový záměr na dosažené výstupy bezprostředně navazuje a klade si cíl pokračovat v dalším zkoumání vnějšího propojení práva obchodních korporací s jinými soukromoprávními odvětvími. Okruh otázek souvisejících se vzájemným působením obecné občanskoprávní nauky (zejména obecné nauky právnických osob) a práva obchodních korporací nebyl ani zdaleka vyčerpán. O tom ostatně dostatečně referují nejen (pozvolna přibývající) teoretické výstupy, ale i závěry aktuální judikatury. Proto je smyslem předkládaného projektu ve zkoumání vztahů těchto dvou oblastí pokračovat a zabývat se tím, do jaké míry a v jakém rozsahu se dílčí (vybrané) instituty práva obchodních korporací řadí do širšího rámce úpravy právnických osob, resp. soukromého práva obecně.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info