Project information

Výzkum životních zkušeností osob s neurovývojovým postižením a jejich rodin se zaměřením na kvalitu života (NQOL)

Project Identification
MUNI/A/1529/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt představuje nový směr v metodologickém uchopení otázek týkajících se konceptualizace zdravotního postižení, které jsou rozpracovány v dizertačních výzkumech studentů DSP Speciální pedagogika. Cílem projektu je dále rozpracovat výzkumné techniky a metody videorozhovorů a tematické analýzy dat. Cílem projektu je analýza zkušeností osob s neurovývojovým postižením nebo onemocněním a jejich rodinných příslušníků a ověřit možnosti jejího využití při výzkumu otázek týkajících se kvality života osob s neurovývojovým postižením (zejména poruch autistického spektra) a jejich rodin. Projekt je směřován jak do základního výzkumu (metodologického) tak do aplikace v rámci kvalitativního výzkumu u konkrétní cílové skupiny. Výsledky projektu budou publikovány v odborném časopise.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info