Informace o projektu

Výzkum životních zkušeností osob s neurovývojovým postižením a jejich rodin se zaměřením na kvalitu života (NQOL)

Kód projektu
MUNI/A/1529/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt představuje nový směr v metodologickém uchopení otázek týkajících se konceptualizace zdravotního postižení, které jsou rozpracovány v dizertačních výzkumech studentů DSP Speciální pedagogika. Cílem projektu je dále rozpracovat výzkumné techniky a metody videorozhovorů a tematické analýzy dat. Cílem projektu je analýza zkušeností osob s neurovývojovým postižením nebo onemocněním a jejich rodinných příslušníků a ověřit možnosti jejího využití při výzkumu otázek týkajících se kvality života osob s neurovývojovým postižením (zejména poruch autistického spektra) a jejich rodin. Projekt je směřován jak do základního výzkumu (metodologického) tak do aplikace v rámci kvalitativního výzkumu u konkrétní cílové skupiny. Výsledky projektu budou publikovány v odborném časopise.

Publikace

Počet publikací: 7