Project information

Charakterizace vlivu pseurotinů na specifickou imunitní odpověď

Project Identification
MUNI/C/0013/2019
Project Period
2/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Deregulace imunitního systému hraje klíčovou roli v patologii mnoha onemocnění. Jedním ze základních patologických procesů je nadměrná aktivace T- a B-lymfocytů zprostředkovávajících specifickou imunitní odpověď. Proto vývoj nových farmakologických přístupů cílených na mechanismy zprostředkovávající deregulaci funkce lymfocytů má široké spektrum terapeutických aplikací. Při vývoji léčiv založených strukturálně na malých organických molekulách jsou důležitým zdrojem inspirace bioaktivní organické sloučeniny izolované z mikroorganismů. V předkládaném projektu se zaměřuji na spirocyklické přírodní látky pseurotiny a jejich deriváty cíleně připravované unikátní syntézou na PřF MU týmem dr. Švendy. Bude charakterizován jednak vliv přírodních pseurotinů (pseurotin A a D) a vybraných syntetických analogů pseurotinů na aktivaci a vybrané funkční projevy lidských T- a B- lymfocytů a to zejména na blastogenezi lymfocytů, produkci imunoglobulinu E B-lymfocyty a diferenciaci T pomocných lymfocytů do specifické subpopulace Th17. Dále bude objasněn vliv pseurotinů na aktivaci signálních drah JAK/STAT jako klíčových signálních drah při aktivaci lymfocytů interleukiny. Výsledky tohoto projektu přinesou nové poznatky o účincích a mechanismu působení pseurotinů na lidské T- a B-lymfocyty. To přispěje k rozpoznání potenciálu syntetických analogů pseurotinů jako léčiv regulujících patologické imunitní reakce zodpovědné za autoimunitní onemocnění jak jsou alergie či astma.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info