Project information

Project information
Parazité jako ukazatelé populační struktury sleďovitých ryb jezera Tanganika (Afrika): srovnání genomických dat parazita a hostitele

Investor logo
Project Identification
GA19-13573S
Project Period
3/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Ač je pelagická oblast největším habitatem Země, zůstávají mnohé z jejich základních principů hostitelsko-parazitárních systémů neznámé. Je tomu tak i v případě jezera Tanganika, jenž je největším a nejstarším tropickým sladkovodním jezerem světa. V porovnání s jeho bohatou litorální rybí faunou, dominují pelagické zóně dva druhy endemických sleďů (Clupeidae) a jejich predátoři (Perciformes). Předkládaný projekt se zabývá studiem populační struktury sleďů, Limnothrissa miodon a Stolothrissa tanganicae, ve všech třech částech jezera. Metazoární parazitofauna bude porovnána mezi populacemi obou hostitelských druhů. Celogenomové sekvenování restrikčních fragmentů a analýza mitochondriálního genomu parazitů budou dále využity ke studiu fylogeografie. Porovnání získaných dat s genetickou populační strukturou hostitelů umožní testování parazitů jako ukazatelů obsádkové struktury rybích populací jezera Tanganika. Tento projekt ukazuje význam jezera nejen jako důležitého modelového systému pro evoluční biology ale také pro ichthyoparazitologii a management rybolovu tropických oblastí.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info