Project information
DOMOV, CESTY, PARTICIPACE: 2019 (DOCEPA19)

Project Identification
MUNI/A/1138/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt DOMOV, CESTY, PARTICIPACE: 2019 je pokračováním předchozích realizovaných projektů pracoviště IVDMR:
1) Navazuje na předchozí projekt DOMOV, DOMOV2016, DOMOV a CESTY 2017 a DOMOV, CESTY, PARTICIPACE: 2018 v rámci kterého je realizován stejnojmenný longitudinální výzkum DOMOV – děti, otcové a matky o vývoji. Výzkum probíhá online a sleduje rodiny od třetího trimestru těhotenství do tří let věku dítěte. Do současnosti bylo spuštěno devět vln testování (v třetím trimestru těhotenství, po porodu, ve 3, 6, 9, 12, 18, 24 a 36 měsících věku dítěte). Projekt specifického výzkumu DOMOV2019 bude sloužit k pokračování sběru dat (poslední dítě zapojené do projektu dosáhne tří let věku v červnu roku 2020) a zejména k analýzám získaných dat. Soubor projektu DOMOV sloužil jako základní soubor k náboru respondentek pro spin-off projekt "Yummy mummy" ideál a skutečnost: Od rozdílů v osobnosti matek a způsobu péče o děti k batolecímu vývoji a citové vazbě (GA16-11015S), který probíhal do konce roku 2018. Cílem projektu DOMOV2019 tak bude analýza dat a publikace výzkumů z obou těchto projektů, se zaměřením specificky na propojení dlouhodobě sbíraných dotazníkových dat s daty z přímého pozorování interakcí matky a dítěte a z výsledků Strange Situation Testu.
2) Navazuje na projekt SV z roku 2014 Adaptace metod pro měření ukazatelů psychosociálního vývoje (MUNI/A/0947/2013), dále na projekt GAČR Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854), projekt SV DOMOV a CESTY 2017, projekt SV DOMOV, CESTY, PARTICIPACE:2018. Projekt bude zaměřen na další analýzy a publikaci zjištění z longitudinálního pětiletého rozsáhlého sledování vývojových trajektorií souboru mladých lidí ve věku mezi 18 – 29 lety, které bylo na pracovišti IVDMR realizováno v letech 2012 – 2016. Další částí bude také navazovat na projekt věnovaný občanské participaci dospívajících (Psychologické aspekty občanské participace adolescentů (GA14-20582S)) a projekt H2020 CATCH-EyoU - Constructing Active Citizenship with European
Youth: Policies, practices, challenges and solutions (649538).

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info