Project information

E-learningová podpora pro „PVH pro medievisty“ (E-learning PVH pro LJMeD)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/1717/2018
Project Period
1/2019 - 5/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za cíl vytvořit e-learningovou podporu k existujícímu předmětu LJMedA11 „Pomocné vědy historické pro medievisty“, který seznamuje posluchače Latinského jazyka a literatury ve středověku a Latinské medievistiky se základy vybraných pomocných věd historických. Zaměřuje se na praktické zvládnutí četby a interpretace středověkých primárních pramenů, především písemných památek psaných latinsky, ale poskytne posluchačům oporu i při nácviku převodu historických dat, popisu pečetí, erbů a dalších pramenů. Studenti tak získají kompetence využitelné v potenciální praxi, tj. při odborné práci v knihovnách, archivech a dalších paměťových institucích, kde jsou tyto památky uloženy a kde s nimi jako absolventi pracují.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info