Informace o projektu

Informace o projektu
E-learningová podpora pro „PVH pro medievisty“ (E-learning PVH pro LJMeD)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/1717/2018
Období řešení
1/2019 - 5/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt si klade za cíl vytvořit e-learningovou podporu k existujícímu předmětu LJMedA11 „Pomocné vědy historické pro medievisty“, který seznamuje posluchače Latinského jazyka a literatury ve středověku a Latinské medievistiky se základy vybraných pomocných věd historických. Zaměřuje se na praktické zvládnutí četby a interpretace středověkých primárních pramenů, především písemných památek psaných latinsky, ale poskytne posluchačům oporu i při nácviku převodu historických dat, popisu pečetí, erbů a dalších pramenů. Studenti tak získají kompetence využitelné v potenciální praxi, tj. při odborné práci v knihovnách, archivech a dalších paměťových institucích, kde jsou tyto památky uloženy a kde s nimi jako absolventi pracují.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info