Project information
Národní kvalifikační rámec v kyberbezpečnosti

Project Identification
VI20192022161
Project Period
7/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je výzkum zaměřený na vytvoření univerzálního a celostního rámce kvalifikací v ČR v oblasti kyberbezpečnosti. Rámec bude klasifikovat jednotlivé kvalifikace a role pracovníků v oblasti kyberbezpečnosti, popisovat jejich požadované vzdělání, schopnosti a dovednosti a bude sloužit jako jednotný podklad pro rozvoj kapacit v této oblasti v ČR. K Rámci bude náležet rovněž akční plán a informační systém, které umožní využití rámce v praxi vzdělávání a náboru odborníků.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info