Project information

Project information
Efektivní využití stávající informační a podpůrné infrastruktury pro zvýšení zapojení do mezinárodních projektů s výhledem na program HORIZONT EVROPA (IMPROVE)

Investor logo
Project Identification
LTI19007
Project Period
5/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

V červnu 2018 byl zveřejněn návrh nového rámcového programu pro výzkum a inovace na období 2021-2027 Horizont Evropa, jehož rozpočet dosahuje rekordních 100 mld. EUR. Ve stejné době zpracovalo Technologické centrum AV ČR (TC AVČR) přehledný materiál bilancující dosavadní výsledky aktuálního rámcového programu HORIZONT 2020 (H2020). Analýza potvrzuje, že dlouhodobý trend nízké účasti českých výzkumníků se nemění; v některých ukazatelích dokonce patříme k nejhorším v celé Evropské unii; obzvláště alarmující je údaj o počtu účastí přepočtený na jednoho obyvatele a počet podaných návrhů s českou institucí v pozici koordinátora. Vzhledem k široké nabídce aktivit TC AVČR, účasti českých zástupců v jednotlivých programových výborech k rámcovým programům, službám, které poskytuje Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), množství informačních akcí napříč republikou atp., je tedy zřejmé, že data vyplývající ze statistik nelze odbýt pouhým konstatováním o nedostatku informací. Problém je třeba hledat hlavně ve způsobu jejich doručení příjemcům-výzkumníkům a naopak – v předání podnětů a požadavků výzkumníků zpět na rozhodovací úroveň.
Hlavním cílem projektu Efektivní využití stávající informační a podpůrné infrastruktury pro zvýšení zapojení do mezinárodních projektů s výhledem na program HORIZONT EVROPA je proto zajistit inovativní propojení stávajících struktur a tím výrazně přispět ke zvýšení zapojení českých výzkumníků do projektů evropských rámcových programů s důrazem na projekty s českou institucí v pozici koordinátora. Tento cíl, který si podobné projekty kladou již od počátku 7. rámcového programu, je možné splnit pouze zajištěním funkčního propojení všech úrovní (evropské, národní/regionální i lokální), vtažením všech důležitých aktérů do procesu a zejména nastavením trvalého toku informací všemi směry.
Aktivity projektu tak zahrnují napojení na klíčové rozhodovací a vlivové orgány a posílení účasti českých výzkumných institucí na koordinaci evropského výzkumu, vytvoření funkční platformy pro výměnu informací a vytváření společných stanovisek v důležitých oblastech týkajících se podpory mezinárodní výzkumné spolupráce a návazné vytvoření komplexního systému sdílení zkušeností.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info