Project information
Predikční úloha molekulárních biomarkerů pro stanovení fyzické zdatnosti, časných parametrů kardiovaskulárního rizika a stárnutí u české populace seniorů a zjištění vlivu intervenčních programů na vybrané parametry fyzické zdatnosti - II. (Senioři - procesy stárnutí II.)

Fyzická aktivita v organismu navozuje řadu akutních i chronických změn na úrovni kosterního svalu i kardiovaskulárního systému. Ačkoli taková adaptace ovlivňuje celkovou schopnost organismu fyzickou aktivitu provádět a má přímý vliv i na zdravotní stav jedince, nejsou zatím dobře známy buněčné a zejména molekulární mechanismy, které k těmto změnám vedou.
Biomarkery, tj. molekulární indikátory těchto biologických procesů, které by mohly být použity k rozdělení podle odpovědi na trénink a odhadu jeho vývoje, by navíc bylo zároveň možné využít i v medicíně, např. s ohledem na předpověď možného nepříznivého vývoje v oblasti kardiovaskulárního systému (zejména s ohledem na časná stádia ischemické choroby srdeční či mozkové mrtvice), pro snížení zdravotního rizika vlivem stárnutí či narušení energetického metabolismu nezbytného pro všechny biologické procesy.
Cílem projektu je najít vhodné biomarkery buněčného dýchání, které bude možné stanovit snadno, opakovaně a pokud možno minimálně invazivně. Dále pak zjistit vliv intervenčních programů na vybrané parametry fyzické zdatnosti, které mají úzkou souvislost s kvalitou života seniorů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info