Project information
Význam signální dráhy Wnt v patogenezi ovariálním karcinomu

Project Identification
MUNI/E/0532/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

High grade serózní karcinom vaječníku, vejcovodu a peritonea (HGSC) je nejčastější typ rakoviny vaječníku a zaujímá celosvětově první místo v mortalitě mezi gynekologickými zhoubnými nádory. Důvody jsou především pozdní diagnóza a častý rozvoj chemoresistance. Ascites, jako nedílná součást HGSC, vytváří složité mikroprostředí nádoru, které ovlivňuje rozvoj tohoto onemocnění víceméně neznámými mechanismy. V naší studii jsme zkoumali schopnost ascitu indukovat signální dráhu Wnt v buňkách nádoru a zaměřili jsme na podrobný molekulární mechanismus působení této signální dráhy v rozvoji HGSC. Získané poznatky jsme shrnuli v manuskriptu s názvem: Wnt signaling- inducing activity in ascites is associated with small extracellular vesicles and predicts poor outcome in ovarian cancer. Výsledky tohoto výzkumu výrazně rozšířily naše znalosti o molekulárních mechanismech, kterými přítomnost ascitu přispívá k rozvoji ovariálního karcinomu, což je základním předpokladem pro zvýšení úspěšnosti léčby tohoto závažného onemocnění v budoucnu. V předkládaném projektu chceme dokončit publikaci tohoto manuskriptu v prestižním časopise Journal of Experimental Medicine, případně v jiném biomedicínském časopise v prvním kvartilu oboru.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info