Project information
Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (Modernizace Czech-BioImaging)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045 (kod CEP: EF18_046/0016045)
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i.

Cílem je popsat stručně a výstižně hlavní aspekty projektu, jeho přínos, výsledky a dopad. Text abstraktu by měl být formulován i s ohledem na to, že jej v budoucnu může (v případě úspěchu) Řídicí orgán využít jako podklad pro publicitu.
Poznámka: Musí být v souladu s informacemi uvedenými v záložce „Popis projektu“ v rámci formuláře žádosti o podporu v IS KP14+.
Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging poskytuje přístup k nejmodernějším zobrazovacím technologiím a nástrojům pro analýzu obrazových dat pro celou národní badatelskou komunitu. Cílem projektu je efektivní, koordinované a transparentní zajištění kvality a další rozvoj služeb poskytovaných infrastrukturou Czech-BioImaging vědecké, pedagogické i průmyslově vývojové komunitě v ČR. Hlavními aspekty projektu jsou pak především:

  • zajištění dostupnosti zobrazovacích metod, a to jak z hlediska regionální dostupnosti, tak i z hlediska spektra a množství poskytovaných služeb
  • udržitelnost portfolia a kvality poskytovaných zobrazovacích metod a nabízených služeb
  • rozšíření portfolia zobrazovacích metod o špičkové nové technologie
  • zajištění rozvoje kvalitního a efektivního odborného využívání poskytovaných technologií


Nejdůležitějším přínosem projektu bude zajištění dostupnosti, kvality a další rozvoj služeb poskytovaných infrastrukturou Czech-BioImaging a jejich udržitelnost. Výsledek projektu se shoduje s cíli infrastruktury, kterými jsou především i. zajištění přístupu ke špičkovým technologiím a přístrojům pro uživatele infrastruktury, ii. zavádění nových biomedicínských zobrazovacích technologií, iii. rozvoj zobrazovacích center v oblastech, kde požadované technologie zatím nejsou dostupné. V širším kontextu pak realizace projektu přispěje k novým kvalitním a konkurenceschopným vědeckým výsledkům, potenciálně aplikovatelným v praxi.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info