Project information

Project information
Evolution of genome size - a new role for the centromere drive (Centrogenomtah)

Investor logo
Project Identification
GA20-15989S
Project Period
1/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Jelikož mechanika buněčného dělení vyžaduje zachování poměru mezi velikostí chromosomů a kinetochorů, měly by změny ve velikosti kinetochoru být reflektovány velikostními změnami chromosomů (a v konečném důsledku i genomů). Přestože je centromerický tah („drajv“) široce akceptován jako mechanismus evoluce kinetochorů u eukaryot s asymetrickou meiózou, dopad tohoto tahu na evoluci velikosti chromosomů a velikosti genomu nebyl nikdy studován. S využitím karyologie (u mitotických metafází) a průtokové cytometrie (v interfázních jádrech) v kombinaci s imunofluorecenčním barvením proto hodláme fylogeneticky analyzovat, jak tempo v evoluci velikosti chromosomů a genomů koreluje s tempem evoluce velikosti kinetochorů a intenzitou pozitivní selekce v evoluci CenH3 napříč eukaryoty: u „drajvujících“ živočichů a semenných rostlin oproti „nedrajvujícím“ houbám, mechorostům, plavuním a kapradinám i na jemné fylogenetické škále v modelových Brassicaceae a Poaceae s jejichž využitím budou validovány a optimalizovány klíčové analytické techniky.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info