Project information

Monofunkcializované bambusurily a jejich supramolekulární vlastnosti

Investor logo
Project Identification
GA20-13922S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Bambusurily jsou makrocykly, které mají schopnost vázat různé anorganické a organické anionty s mimořádnou afinitou a selektivitou v různých rozpouštědlech. Do dnešního dne byly připraveny pouze persubstituované bambusuril, což výrazně omezuje selektivní modifikaci těchto makrocyklů a následně i jejich další použití. Náš projekt bude studovat přístupy vedoucí k přípravě monofunkcializovaných bambusurilů. Tyto bambusurily nesoucí jednu funkční skupinu budou dále modifikovány a u vzniklých konjugátů budou studovány jejich supramolekulární vlastnosti tak, aby byl demonstrován jejich aplikační potenciál např. pro detekci a transport aniontů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info