Informace o projektu

Monofunkcializované bambusurily a jejich supramolekulární vlastnosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-13922S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Bambusurily jsou makrocykly, které mají schopnost vázat různé anorganické a organické anionty s mimořádnou afinitou a selektivitou v různých rozpouštědlech. Do dnešního dne byly připraveny pouze persubstituované bambusuril, což výrazně omezuje selektivní modifikaci těchto makrocyklů a následně i jejich další použití. Náš projekt bude studovat přístupy vedoucí k přípravě monofunkcializovaných bambusurilů. Tyto bambusurily nesoucí jednu funkční skupinu budou dále modifikovány a u vzniklých konjugátů budou studovány jejich supramolekulární vlastnosti tak, aby byl demonstrován jejich aplikační potenciál např. pro detekci a transport aniontů.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info