Project information

Project information
Didaktika vybraných atletických disciplín - běžecké disciplíny

Project Identification
MUNI/FR/1422/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je vytvořit didaktický materiál vybraných atletických disciplín v podobě e-leargningové publikace obsahující minimálně 30 stran textu, 20 videí a 20 fotografií. Kompletní didaktické postupy doplněné videoukázkami a fotografiemi budou vhodnou podporou pro výuku atletiky a zároveň potřebným zdrojem pro práci budoucích absolventů FSpS. Cílovou skupinou jsou téměř všechny programy FSpS. Metodické postupy budou konzultovány s předními atlety a trenéry ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info