Project information

Inovace demonstračních experimentů z optiky

Project Identification
MUNI/FR/1198/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je inovovat a rozšířit sbírku demonstračních experimentů v přednášce předmětu Kmity, vlny, optika (F3060). Část projektu je zaměřena na nákup vybavení pro demonstraci optických experimentů na magnetické tabuli. Pořízené vybavení a výsledky bude možné využít i v dalších předmětech. Vybrané experimenty budou také využity v rámci přípravy mojí disertační práce, ve které pracuji na vytvoření nové alternativní učebnice fyziky pro gymnázia.