Project information

Inovace výuky a materiálů pro předměty English for Special Educators na PdF MU

Project Identification
MUNI/FR/1199/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre

Smyslem tohoto projektu je posílit rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce u studentů oboru speciální pedagogiky na PdF MU pomocí zavedení inovativních výukových metod do výuky a přiblížení požadovaných učebních výstupů praktickým požadavkům na absolventy tohoto oboru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info