Project information

Project information
Syntéza a biologické testování analogů přírodních antibiotik bactobolinů

Investor logo
Project Identification
GA20-11898S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Globálně rostoucí antibiotická rezistence vůči dostupným léčivům je rozpoznaný a zásadní problém. Část velkých farmaceutických firem se bohužel od této oblasti odklání a není zřejmé odkud nová antibiotika povstanou. Přírodní látky mají dlouhou historii v kontextu vývoje antibiotik. Semisyntéza a de novo syntéza jsou klíčové nástroje, které umožnily přípravu mnoha generací nových antibiotik na bázi přírodních látek. Inhibice bakteriálního ribozomu je jeden z klíčových mechanismů přes který mnoho těchto klinicky používaných léčiv funguje. Navrhovaný projekt se věnuje chemicko-biologickému výzkumu třídy přírodních látek, bactobolinů, které se váží na ribozom a jsou aktivní vůči Gram-positivním a Gram-negativním bakteriím. Projekt vychází z nedávno publikované krystalové struktury, která poprvé odkryla způsob jakým se bactoboliny váží na bakteriální ribozom a z nové enantioselektivní syntézy bactobolinu A vyvinuté v laboratoři aplikanta.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info