Project information
Online soubor případových studií pro inovaci výuky bioetiky na MU

Project Identification
MUNI/FR/1253/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je rozšířit výukové metody stávajících kurzů zaměřených na bioetiku tak, aby došlo k aktivnějšímu zapojení studentů do výuky a zlepšení jejich analytických dovedností. Bude proto vytvořena elektronická publikace se souborem kazuistik včetně podkladů, které umožní účelné využití tohoto materiálu při diskusi v pracovních skupinách kurzu Bi0952. Online publikace bude dále využívána jako doplňující výukový materiál pro další kurzy PřF MU a LF MU zaměřené na bioetiku a lékařskou etiku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info