Project information

Project information
Porovnání viskoelastického měření přístroji ROTEM® Delta a ClotPro® u pacientů s traumatem. Prospektivní observační studie. (ROTCLOT)

Project Identification
MUNI/A/1058/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Práce porovnává viskoelastické metody měření koagulace na dvou rozdílných přístrojích u traumatizovaných pacientů. Použijeme nový přístroj ClotPro® proti ověřenému přístroji ROTEM®. Porovnáme měření zaměřené na fibrinogen a vnější cestu koagulace, které jsou pro popis koagulopatie u traumatu nejvhodnější. Cílem studie je určit, zda je přítomen statisticky významný rozdíl měření na zařízeních a zda je přítomen rozdíl v hodnotách závisle na tělesné teplotě pacienta.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info