Project information

Project information
Finanční trhy: Racionální a behaviorální faktory investičního rozhodování (FITR)

Project Identification
MUNI/A/1031/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Investování na finančních trzích je komplikovanou oblastí mimo jiné z důvodu neustále rostoucího počtu dostupných produktů a jejich kombinací. Kromě tradičních investičních nástrojů nabývají mezi investory na popularitě i stále složitější produkty, jako například finanční deriváty první či druhé generace (především tzv. strukturované produkty). Z pohledu tradičních ekonomických teorií předpokládajících racionalitu investorů však v případě některých investic není zřejmé, zda o koupi těchto produktů rozhodují racionální, nebo spíše behaviorální investiční faktory.
Proto se navrhovaný projekt bude zabývat aktuální problematikou vlivu racionálních a behaviorálních faktorů na investiční rozhodování. Jeho hlavním cílem bude racionální a behaviorální faktory v rámci investičního rozhodování lépe popsat a pochopit, a to v závislosti na různých tržních situacích. Hlubší porozumění roli racionálních a behaviorálních motivů investorů v rámci finančního rozhodování předpokládá také širší propojení různých výzkumných přístupů a metod za využití existujících vstupních tržních dat (např. z terminálu Bloomberg), ale také dat nově získaných (experimentální zkoumání).

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info