Project information
Behaviorální aspekty organizací (BEHORG)

Project Identification
MUNI/A/1073/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Přestože (a zároveň kvůli tomu, že) management nikdy nepracoval s představou člověka jako plně racionální bytosti, zaostal tento obor za širším behaviorálním trendem ekonomických věd. V poslední době tak přibývá výzkumu akcentujícímu behaviorální aspekty organizací. Děje se tak prostřednictvím využití nových metod (např. experimentální ekonomie), tak postupným vznikem zcela nových podoborů (např. behaviorální strategie). Jádrem zájmu tohoto široce pojatého výzkumného směru je rozhodování člověka v prostředí organizace neboli cíleného seskupení lidí.

Cílem tohoto projektu je podpora talentovaných studentů ve výzkumu v této oblasti. Zaměření na behaviorální aspekty představuje aktuální trend managementu, což umožňuje studentům získat zkušenosti a porovnání s nejnovějším výzkumem na prestižních zahraničních univerzitách. Aktuálnost a otevřenost tématu zároveň i vytváří prostor k tomu, aby sami přispěli k současnému vědeckému poznání.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info