Project information

Project information
Studentská konference: Výzkum občanské společnosti a neziskového sektoru

Project Identification
MUNI/B/0872/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Konference se na základě předvýběru zúčastní studenti zejména z MU, ale i z jiných univerzit s prezentacemi svých projektů zaměřených zejména na výzkum neziskového, občanského a veřejného sektoru. Cílem konference je posílení prezentačních a výzkumných dovedností studentů a umožnění výměny zkušeností a diskuse problémů.
V průběhu konference budou mít studenti možnost načerpat nové informace o moderních metodách výzkumu a setkat se s odborníky z praxe, kteří také vystoupí se svými příspěvky v rámci workshopů.
Snahou CVNS (Centrum pro výzkum neziskového sektoru, cvns.econ.muni.cz) je podnítit zájem studentů o pokračování ve studiu a aktivní zapojení se do výzkumu nejen neziskového sektoru. Současně nám jde o vytvoření vazeb a kontaktů, které budou studenti moci využít v budoucnu při studiu i případně během zaměstnání v souvisejícím oboru.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info