Project information

Overtourism v destinacích ČR (Oved)

Project Identification
MUNI/A/0981/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmětem projektu je výzkum a identifikace klíčových ekonomických, environmentálních a sociokulturních dopadů ve vybraných destinacích, které jsou ovlivněny současným fenoménem overtourismu. Těžištěm předkládaného projektu je realizace terénních šetření. Za nosné výstupy projektu jsou považovány publikace v odborném časopise a příspěvky na mezinárodních konferencích. Overtourism je součástí problematiky udržitelného rozvoje regionů řešené dlouhodobě na KRES, a tento projekt tak volně navazuje a doplňuje již zpracované projekty.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info