Project information
When Close Relationships Matter: A Longitudinal Study of Psychological Capital Development

Investor logo
Project Identification
GA20-03810S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na zkoumání vývoje psychologického kapitálu, který významně ovlivňuje prožívání pracovního stresu, pracovní postoje a pracovní výkon. Hlavním cílem je prozkoumat, jak se na utváření psychologického kapitálu podílí kvalita blízkých vztahů v adolescenci. Navážeme na unikátní longitudinální studii ELSPAC, díky které propojíme data o blízkých sociálních vztazích zkoumaných osob získaná před 17 lety z více zdrojů s nově získanými daty o jejich současném psychologickém kapitálu. Dalšími cíli projektu je zvýšení informovanosti o psychologickém kapitálu v České republice a validizace volně dostupné metody měření pozitivního psychologického kapitálu do češtiny, aby bylo možné ji využít pro výzkumné účely i pro měření psychologického kapitálu v organizacích.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info