Informace o projektu
When Close Relationships Matter: A Longitudinal Study of Psychological Capital Development

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-03810S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřen na zkoumání vývoje psychologického kapitálu, který významně ovlivňuje prožívání pracovního stresu, pracovní postoje a pracovní výkon. Hlavním cílem je prozkoumat, jak se na utváření psychologického kapitálu podílí kvalita blízkých vztahů v adolescenci. Navážeme na unikátní longitudinální studii ELSPAC, díky které propojíme data o blízkých sociálních vztazích zkoumaných osob získaná před 17 lety z více zdrojů s nově získanými daty o jejich současném psychologickém kapitálu. Dalšími cíli projektu je zvýšení informovanosti o psychologickém kapitálu v České republice a validizace volně dostupné metody měření pozitivního psychologického kapitálu do češtiny, aby bylo možné ji využít pro výzkumné účely i pro měření psychologického kapitálu v organizacích.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info