Project information

Porozumění perspektivám účastníků sociálních intervencí

Projekt specifického výzkumu je zaměřen na porozumění perspektivám účastníků sociálních intervencí. Jejich perspektivy budou sledovány na třech tematických osách. První se týká perspektiv pomáhajících pracovníků (jejich diskursů, konstrukcí identit a přístupů). Druhá tematická osa se týká perspektiv tvůrců programů sociální politiky (jejich chápání problémů nebo reakcí na problémy). Třetí je věnována perspektivám (diskursům) klientů sociální práce.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info