Project information

Role individuálních a kolektivních aktérů v procesu sociální změny (RIKA)

Projekt se věnuje empirickému zkoumání role a chování individuálních a kolektivních aktérů v procesu sociální změny. Konkrétně se bude zaměřovat na socio-ekonomickou restrukturaci a roli odborů v ekonomickém protestu a roli lokálních politických elit v procesu suburbanizace. Data pro výzkum budou pocházet primárně z existujících databází (databáze ekonomických protestních událostí) a existujících polo-strukturovaných rozhovorů se starosti (a dalšími aktéry) suburbanizace v brněnské oblasti.

Publications