Project information
Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie v roce 2020

Project Identification
MUNI/A/1496/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt v roce 2020 podpoří studenty PřF MU, především studenty doktorského programu Environmental Health Sciences, ale i dalších motivovaných Mgr či Bc studentů zapojených do VaV. Plánované výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech ekotoxikologie, environmentální toxikologie, hodnocení osudu látek v prostředí, možnostech biodetekčních nástrojů a výzkumu mechanismů toxicity a biomarkerů účinků. Projekt také podpoří výzkumná témata zaměřená na hodnocení rizik a dále zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech). Výstupy z projektu budou především publikace studentů v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info