Project information

Významné české protinacistické odbojové činy se smrtelnými následky a jejich mediální obraz

Project Identification
MUNI/FR/1265/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Analýza odbojových činů optikou dobových protinacistických i poválečných tiskovin, včetně komunistických, je unikátním projektem, jehož rezultátem bude nový inovativní kurz zaměřený na komparaci těchto událostí v médiích dvou totalitních režimů. Výsledný mezioborový předmět bude ojedinělým typem kurzu i z ohledu celorepublikového a bude diverzifikovat nabídku předmětů na FF MU. Rešerše a výstupy, financované projektem (vč. elektronického vzdělávacího materiálu), budou využitelné dlouhodobě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info