Project information
Inovace laboratorních cvičení z předmětu Fyziologie rostlin

Project Identification
MUNI/FR/1048/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Fyziologie rostlin je povinný předmět studijního programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání. V rámci nové akreditace došlo ke změně v náplni předmětu, nově je jeho součástí i rozvoj didaktických kompetencí studentů a návaznost na výuku na ZŠ. Cílem projektu je vytvořit soubor laboratorních úloh, který bude kromě návodů k provádění jednotlivých pokusů obsahovat i doporučení pro potřeby výuky na ZŠ, včetně návaznosti na učivo podle RVP ZV.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info