Project information

Inovace předmětu SZ6009 Sociální psychologie

Project Identification
MUNI/FR/1012/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je vytvořit metodické listy pro výuku seminářů k předmětu SZ6009 Sociální psychologie. Jednotlivé metodické listy budou vytvářet vyučující na základě vlastní dobré praxe na semináři s daným tématem.
Metodické listy poté budou v elektronické i tištěné podobě k dispozici všem vyučujícím seminářů v předmětu SZ6009 Sociální psychologie. Výsledný materiál také necháme přeložit do angličtiny.