Project information

Technika vedení poradních kruhů: rozvoj komunikačních a sociálních dovedností budoucích učitelů

Cílem projektu je vnést techniku poradních kruhů do seminářů, které připravují budoucí učitele na pedagogickou práci v inkluzivních školách. Zvládnutí dovednosti facilitovat poradní kruhy u vysokoškolských pedagogů přináší příležitost rozvíjet danou dovednost u studentů učitelství. Poradní kruhy umožňující vzájemnou kultivaci komunikace učitelů a žáků, nenásilné řešení konfliktů žáků ve školní třídě, podporují vzájemnou důvěru a empatii, umožňují učiteli zdokonalovat schopnost naslouchat žákům.