Project information

Vytvoření kurzu Concepts in International Relations

Project Identification
MUNI/FR/1331/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je vytvoření povinně volitelného předmětu Concepts in International Relations, který nabídne možnost rozvinutí znalostí teorií mezinárodních vztahů. Výuka se bude soustředit na konfrontaci odlišných perspektiv, jakými jednotlivé teoretické proudy v mezinárodních vztazích vnímají klíčové koncepty jako je věda, teorie, anarchie, stát nebo válka, bez jejichž pochopení není možné plnohodnotně studovat problematiku mezinárodních vztahů.