Informace o projektu

Vytvoření kurzu Concepts in International Relations

Kód projektu
MUNI/FR/1331/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je vytvoření povinně volitelného předmětu Concepts in International Relations, který nabídne možnost rozvinutí znalostí teorií mezinárodních vztahů. Výuka se bude soustředit na konfrontaci odlišných perspektiv, jakými jednotlivé teoretické proudy v mezinárodních vztazích vnímají klíčové koncepty jako je věda, teorie, anarchie, stát nebo válka, bez jejichž pochopení není možné plnohodnotně studovat problematiku mezinárodních vztahů.