Project information

Podpora české účasti v řídících strukturách Programu Generations and Gender (GGP2020)

Investor logo
Project Identification
LTV20011
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je podpořit v letech 2020-2022 zastoupení České republiky v Council of Partners výzkumného programu GGP (Generations and Gender Programme) a přispět tak k většímu vlivu ČR na fungování a strategické směřování této významné globální výzkumné infrastruktury. Projekt bude podporovat aktivní účast v radě, přípravu vlastních metodologických návrhů, oponování předkládaných strategických rozhodnutí a přispěje tak vyšší kvalitě programu, ale i zlepšení prestiže české vědy, zejména v oblasti populačních studií. Projekt rovněž bude přispívat k rozvoji místní odborné komunity šířením informací o existujících datových zdrojích z GGP, mezinárodních standardech sběru dat (zejména longitudinálních a mezinárodně srovnávacích) a rozšiřováním dostupné datové báze. Projekt bude přispívat k posílení vazeb mezi lokální a mezinárodní odbornou komunitou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info