Project information

Project information
Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch (FFTULATINCINA)

Investor logo
Project Identification
304011U620
Project Period
2/2020 - 5/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Trnava University

Náplňou projektu je inovácia obsahu univerzitného vzdelávania v rámci
predmetov v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni štúdia, a to s prihliadnutím na nové poznatky v oblasti latinskej a gréckej
vzdelanosti. Priame prepojenie projektu s regionálnymi zamestnávateľmi
umožní formou odborných prednášok, seminárov, workshopov a exkurzií
zvýšiť možnosti zamestnať sa pre absolventov vybraných študijných odborov. V rámci riešenia projektu sa vytvoria
inovatívne študijné materiály a dôjde k zintenzívneniu spolupráce medzi
expertmi z Čiech a Slovenska. Vytvorí sa interdisciplinárna skupina
odborníkov z vedeckého prostredia i praxe pripravená podieľať sa na
ďalších projektoch.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info