Project information
Sexualita: postoje a chování napříč generacemi, historické (dis)kontinuity

Project Identification
MUNI/A/1158/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Sexualita je jedním z nejběžnějších projevů člověka, který je po většinu života důležitý pro většinu lidí, a přesto je zároveň jedním z nejméně zkoumaných jevů v současných mezinárodních sociálních vědách. Smyslem našeho projektu je porozumět sociálním, kulturním, demografickým a ekonomickým faktorům, které zakládají rozdílnosti a disparity mezi lidmi (nejen) v České republice. V roce 2020 se intenzivněji zaměříme na historické (dis)kontinuity ve vývoji před a po roce 1989 a dále na současné reprezentace sexuality. Budeme pokračovat ve výzkumu stárnutí, a to v kontextu sexuality, active ageing a kvality života. Tento projekt navazuje na a rozšiřuje naše předchozí projekty SV.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info