Project information

Analýza návrhu nového stavebního zákona z pohledu požadavků na ochranu životního prostředí

Project Identification
MUNI/A/1387/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je unikátní analýza návrhu nového stavebního zákona z pohledu požadavků ochrany životního prostředí - a to jak v obecné rovině z pohledu fungování veřejného stavebního práva a provádění požadavků práva Evropské unie, tak i z pohledu dílčích nároků na zajištění ochrany jednotlivých částí životního prostředí. Výstupem projektu bude monografie shrnující relevantní požadavky práva EU a judikatury SDEU v dané oblasti a série odborných článků věnovaných ochraně jednotlivých částí životního prostředí podle nového stavebního zákona a také zaváděným procesním odchylkám souvisejícím např. s vyvlastňováním nebo účastí dotčené veřejnosti. Výstupy projektu budou publikovány v době, kdy by měl být návrh nového stavebního zákona předložen a projednáván v Poslanecké sněmovně a Senátu České republiky. Lze proto předpokládat jejich praktickou relevanci.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info