Project information

COFOLA International 2020

Project Identification
MUNI/B/1432/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním cílem projektu COFOLA International 2020 je umožnit mladým zahraničním vědeckým pracovníkům zejména v oblasti právní vědy prezentovat výsledky jejich vědecké práce s důrazem na mezinárodněprávní problematiku. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům, mladým vědcům, ale i magisterským studentům prezentovat výsledky jejich vědecké práce v rámci konference COFOLA. Po velmi pozitivní zkušenosti z předcházejících ročníků bude konference opět doplněna o speciální sekci/konferenci COFOLA International 2020 zaměřenou především na zahraniční spolupráci, problematiku mezinárodního práva a regulace přeshraničních vztahů. Hlavním smyslem COFOLA International 2020 je vytvoření funkčního doplňku konference COFOLA a vytvoření platformy pro právně-teoretické úvahy přesahující hranice jednoho státu.