Informace o projektu

COFOLA International 2020

Kód projektu
MUNI/B/1432/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním cílem projektu COFOLA International 2020 je umožnit mladým zahraničním vědeckým pracovníkům zejména v oblasti právní vědy prezentovat výsledky jejich vědecké práce s důrazem na mezinárodněprávní problematiku. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům, mladým vědcům, ale i magisterským studentům prezentovat výsledky jejich vědecké práce v rámci konference COFOLA. Po velmi pozitivní zkušenosti z předcházejících ročníků bude konference opět doplněna o speciální sekci/konferenci COFOLA International 2020 zaměřenou především na zahraniční spolupráci, problematiku mezinárodního práva a regulace přeshraničních vztahů. Hlavním smyslem COFOLA International 2020 je vytvoření funkčního doplňku konference COFOLA a vytvoření platformy pro právně-teoretické úvahy přesahující hranice jednoho státu.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info