Project information

Obrana hnízda rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) vůči hnízdnímu parazitismu

Project Identification
MUNI/C/1641/2019
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

U rákosníka velkého se v průběhu koevoluce s kukačkou obecnou (Cuculus canorus) objevily adaptace, jak negativní vliv hnízdního parazitismu redukovat či eliminovat. Obrana hnízda vůči kukačce byla u tohoto hostitele v posledních dekádách předmětem řady studií. Byl studován vliv mimikry v souvislosti s rozpoznáním a následným odstraněním parazitického vejce a byly analyzovány faktory ovlivňující rychlost vyhození. Jako velmi významný faktor, který ovlivňuje pravděpodobnost odstranění parazitického vejce hostitelem je konfrontace hostitele s parazitem přímo na hnízdě. Ačkoli je tento fakt v literatuře běžně citován, poznatky byly získány výhradně experimentálním přístupem spočívajícím ve vystavování vycpaniny parazita na hnízdě. Reakce na přítomnost reálného parazita nebyly dosud studovány. V této práci proto budou analyzovány záznamy z hnízd rákosníků velkých a míra mimikry parazitického vejce v těchto hnízdech. Cílem této práce bude potvrdit či vyvrátit všeobecně akceptovanou domněnku, že pouhé spatření kukačky na hnízdě u hostitele může vyvolat odmítnutí parazitického vejce a dále zjistit, zda je pro rákosníka velkého při odmítání důležitější signál mimikry nebo přistižení kukačky na hnízdě nebo zda hraje roli kombinace těchto faktorů.